• tafel-1-web
  • tafel-2-web
  • tafel-3-web
  • tafel-4-web

De Tafels van Eindhoven

De gemeente Eindhoven in de vorm zoals we die nu kennen bestaat nog maar kort. In 1920, kampten het toenmalige Eindhoven en de omliggende dorpen Gestel, Strijp, Stratum, Tongelre, en Woensel met enorme problemen op planologisch, sociaal en financieel gebied. Terwijl de industrie zich in Eindhoven vestigde, bleven de omliggende dorpen het domein van de arbeiders. De dorpen beschikten echter niet over de financiële middelen en ruimte om deze arbeiders goed te huisvesten of te ondersteunen in geval van werkeloosheid. Vandaar dat op 1 januari 1920 de vijf omliggende gemeenten met Eindhoven werden samengevoegd. De vroegere dorpscultuur is nog steeds voelbaar onder de Eindhovense bevolking. Autochtone Eindhovenaren voelen zich vaak meer verbonden met hun stadsdeel, oftewel het oorspronkelijke dorp, dan met Eindhoven als stad. 'De Tafels van Eindhoven' doen deze achtergrond eer aan. In het blad zie je in de onderverdeling van de vroegere gemeenten de groei van Eindhoven vanaf de samenvoeging tot nu. Iedere laag is een abstracte weergave van de woningbouw in een decennium. Op één dag na, staan de tafels het hele jaar door in het staddeel. Krijgt de tafel een plek in de voetbalkantine, in het buurthuis of misschien wel als condoleance tafel, dat is aan ieder stadsdeel voor zich. Ieder jaar op 1 januari komen de tafels samen in de burgerhal van het stadhuis, waar de tafel van het oorsponkelijke Eindhoven het hele jaar door centraal staat. De sporen die zijn achter gebleven op de tafels door het gebruik van het stadsdeel geven iedere tafel een eigen indentiteit.

© 2010